STICHTING


Informatiepanelen Bilderspad.

Informatiepanelen Bilderspad.

Informatiepaneel Bilderspad.

Het ontwerp van de Bilders Folly.

Welkom op de website van de StichtingKunstInVorden.

De Stichting KunstInVorden is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), opgericht in mei 2015. Zij organiseert, faciliteert en stimuleert kunstevenementen in de meest brede zin van professioneel niveau voor een breed publiek en specifieke doelgroepen.

Doelstelling

De stichting beoogt een breed publiek kennis te laten maken met of te verdiepen in de professionele kunsten in alle kunstdisciplines waaronder beeldende kunst en vormgeving, architectuur, muziek, theater, dans, literatuur, film, video en fotografie.

Werkwijze

De stichting werkt binnen de doelstelling projectmatig. Het is mogelijk om bij het bestuur van Stichting KunstInVorden projectvoorstellen in te dienen in alle kunstdisciplines. In de uitvoering van nieuwe projecten is de stichting afhankelijk van het kunnen verwerven van capaciteit en de nodige financiële middelen. Momenteel stuurt de stichting drie projecten aan:

Kamer van Koophandel

Het KvK-nummer van de Stichting KunstInVorden is: 63367017


Bestuur

Het bestuur van de Stichting KunstInVorden bestaat uit:

  • Voorzitter: Willemijn Colenbrander
  • Secretaris: Harry Wibier
  • Penningmeester: Willem Beens

Documentatie

Financiële Jaarverslagen:

Jaarverslagen activiteiten:

Beleidsplan

Statuten

Op 20 mei 2015 zijn onderstaande statuten van de Stichting KunstInVorden bij de notaris gepasseerd en vastgesteld.